Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Geometryczne/Kąty

Wyszukiwanie zadań

Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości 1,30 m od tego muru (zobacz rysunek).


PIC


Kąt α , pod jakim ustawiono drabinę, spełnia warunek
A) 0∘ < α < 30∘ B) 30 ∘ < α < 45∘ C) 45∘ < α < 60∘ D) 60∘ < α < 90∘

Drzewo o wysokości 12 m rzuca cień o długości 25 m. Miara kąta, jaki tworzy promień słoneczny z powierzchnią ziemi wynosi około
A) 26∘ B) 2 9∘ C) 30∘ D) 64∘

Ukryj Podobne zadania

Maszt o wysokości 26 m rzuca cień o długości 20 m. Miara kąta, jaki tworzy promień słoneczny z powierzchnią ziemi wynosi około
A) 38∘ B) 52∘ C) 14 4∘ D) 12 8∘

spinner