Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Układy równań/Stopnia 2/Różne

Wyszukiwanie zadań

Uzasadnij, że nie istnieją dwie liczby rzeczywiste, których suma jest równa 4, a ich iloczyn jest równy 5.

spinner