/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Liczba osób

Zadanie nr 6431000

W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to kobieta, jest równe
A) 115 B) 133- C) 1353 D) 15 18

Wersja PDF

Rozwiązanie

Prawdopodobieństwo wybrania kobiety jest równe

 15 15 --------= ---. 15 + 18 33

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner