Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Okrąg i koło/Styczność

Wyszukiwanie zadań

Dane są dwa okręgi zewnętrznie styczne oraz styczne wewnętrznie do trzeciego. Środki okręgów tworzą trójkąt równoramienny o bokach długości 1 i 2. Znajdź długości promieni tych okręgów (rozważ dwa przypadki).

Przez punkty B i C okręgu poprowadzono styczne, które przecięły się w punkcie A .


PIC


Oblicz miarę kąta BAC jeżeli |∡CSA = 6 5∘| .

Prosta DB jest styczna do okręgu w punkcie B . Oblicz miarę zaznaczonego kąta ∡ABD jeśli ∡ACB = α .


PIC


Przez punkty A i B okręgu poprowadzono styczne, które przecięły się w punkcie C .


PIC


Wykaż, że jeżeli |∡ACB | = 12 0∘ , to cięciwa AB ma długość równą długości promienia okręgu.

spinner