/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Współczynniki

Zadanie nr 8930651

Wyraz wolny wielomianu  ( 4 3 2 )21 W (x ) = 5x + 3x + x − 1 (po uporządkowaniu) jest równy
A) 421 B) − 1 C) 1 D) 521

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyraz wolny wielomianu to dokładnie wartość w zerze (jeżeli ktoś tego nie wie, to niech podstawi x = 0 we wzorze W (x) = anxn + an−1xn− 1 + ⋅⋅⋅+ a1x + a0 ). W naszym przypadku mamy

W (0 ) = (5⋅0 + 3 ⋅0 + 0 − 1)21 = (− 1)21 = − 1.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner