/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Kąty, funkcje trygonometryczne/Dane z opisu

Zadanie nr 9825916

W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych 2 i 5 cosinus większego z kątów ostrych jest równy
A) 52 B) 25 C) √-2- 29 D) -5-- √ 29

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na początku szkicujemy trójkąt prostokątny.


PIC


Z obrazka widać, że większy kąt to kąt naprzeciwko boku długości 5 (jest to zresztą ogólna prawidłowość: zawsze w trójkącie większy kąt leży naprzeciwko dłuższego boku). Zatem szukany cosinus to

 ---2----- --2-- co sα = √ 4+--25-= √ 29.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner