/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Stożek/Pole

Zadanie nr 7231631

Dany jest stożek, którego przekrojem osiowym jest trójkąt o bokach długości: 6, 10 i 10. Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do pola jego podstawy jest równy
A) 4 3 B) 5 4 C) 5 3 D) 10 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Obliczamy żądany stosunek pola powierzchni bocznej do pola podstawy.

Pb-= πrl-= l = 1-0. Pp πr2 r 3

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner