/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/1 literka

Zadanie nr 1144145

O liczbie x wiadomo, że lo g2x = 8 . Zatem
A) x = 28 B) x = 13 C) x = 16 D) x = 82

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z definicji logarytmu mamy

 8 log2 x = 8 ⇐ ⇒ x = 2 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner