/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Logarytmy/Z literkami/3 literki

Zadanie nr 8585262

Dane są liczby:  1 a = log 39 , b = lo g33 ,  1- c = log3 27 . Który z poniższych warunków jest prawdziwy?
A) c < b < a B) b < c < a C) a < c < b D) c < a < b

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

 1 a = log 3--= lo g33− 2 = − 2 9 b = log 331 = 1 1 c = log 3---= log33 −3 = − 3. 27

Mamy zatem c < a < b .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner