/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 1952867

Błąd względny przybliżenia liczby 0,16 liczbą 0,2 jest równy
A) 25% B) 2,5% C) 12,5% D) 1,25%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy błąd bezwzględny

|0,16 − 0,2| = 0,04.

Obliczamy błąd względny

0,04 -----= 0,25 = 2 5% . 0,16

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner