/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny/Dane podstawy

Zadanie nr 5441549

Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach długości 10 cm i 6 cm oraz przekątnej o długości 9 cm.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Z trójkąta prostokątnego AF C obliczamy długość wysokości CF .

 ∘ ------------ √ -------- √ --- CF = AC 2 − AF 2 = 81 − 64 = 17

Zatem pole jest równe

 √ --- √ --- P = 10+--6-⋅ 17 = 8 1 7. 2

 
Odpowiedź:  √ --- 8 17 cm 2

Wersja PDF
spinner