/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Zarobki

Zadanie nr 6050495

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia
podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie A/B.
A) 0,1 8⋅84 500− 556,02 B) 0,18 ⋅(84 500− 556,02)
W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie C/D.
C) 148 39,02 + 0,32 ⋅85528 D) 14 839,02 + 0,32 ⋅(9730 0− 8 5528)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawa obliczenia Podatku pana Jana mieści się w przedziale określonym w pierwszym wierszu tabeli, więc należny podatek wynosi

18% ⋅84500 − 55 6,02 = 0,18 ⋅845 00− 556,02.

W przypadku pani Zofii korzystamy z informacji podanych w drugim wierszu tabeli.

148 39,02 + 32% (973 00− 85528) = 1 4839,02 + 0,32 (97300 − 855 28)

 
Odpowiedź: A, D

Wersja PDF
spinner