Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 6904904

Na rysunku przedstawiono oś liczbową, na której kropkami zaznaczono cztery liczby.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn dwóch spośród zaznaczonych liczb jest równy iloczynowi dwóch pozostałych. PF
Suma dwóch spośród zaznaczonych liczb jest równa sumie dwóch pozostałych. PF
Wersja PDF
Rozwiązanie

Ponieważ jedna z zaznaczonych liczb jest ujemna, a trzy dodatnie, przy każdym połączeniu liczb w dwie pary, iloczyn liczb w jednej parze jest ujemny, a w drugiej dodatni.

Na osi nie jest podpisana jednostka, ale widać, że zaznaczone liczby są postaci

a = − 1 j, b = 1 j, c = 2 j, d = 4 j.

W takim razie a+ d = b+ c .  
Odpowiedź: F, P

Wersja PDF