/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 5998915

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNP S , które nie należą do tego samego boku.


PIC


Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne
A) (1,2) i (− 1,2) B) (− 2 ,− 1 ) i (1 ,2) C) (2,− 1) i (− 2,− 1) D) (2,1 ) i (− 1,2)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy pozostałe wierzchołki kwadratu – najlepiej najpierw narysować jego przekątne.


PIC


Widać z rysunku, że M = (− 2,− 1) i P = (1,2) .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner