Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Symetrie

Wyszukiwanie zadań

Liczba osi symetrii figury przedstawionej na rysunku jest równa


PIC


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Liczba osi symetrii figury przedstawionej na rysunku jest równa


PIC


A) 4 B) 0 C) 2 D) 1

Figurą, która ma oś symetrii, ale nie ma środka symetrii jest
A) równoległobok B) prostokąt C) trójkąt równoboczny D) romb

Który z czworokątów ma zawsze więcej niż dwie osie symetrii?
A) deltoid B) prostokąt C) kwadrat D) romb

Zaznacz zdanie fałszywe.
A) Każdy równoległobok posiada środek symetrii.
B) Każdy równoległobok posiada oś symetrii.
C) Każdy romb posiada środek symetrii.
D) Każdy romb posiada oś symetrii.

Obrazem okręgu o1 w symetrii względem punktu S jest okrąg o2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli okręgi o 1 i o 2 mają dwa punkty wspólne, to S leży na zewnątrz koła ograniczonego okręgiem o1 . PF
Jeżeli okręgi o1 i o2 mają jeden punkt wspólny, to S jest punktem okręgu o1 . PF
spinner