Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba osi symetrii figury przedstawionej na rysunku jest równa


PIC


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba osi symetrii figury przedstawionej na rysunku jest równa


PIC


A) 4 B) 0 C) 2 D) 1

Figurą, która ma oś symetrii, ale nie ma środka symetrii jest
A) równoległobok B) prostokąt C) trójkąt równoboczny D) romb

Który z czworokątów ma zawsze więcej niż dwie osie symetrii?
A) deltoid B) prostokąt C) kwadrat D) romb

Na którym rysunku narysowana prosta jest osią symetrii figury?


PIC


Zaznacz zdanie fałszywe.
A) Każdy równoległobok posiada środek symetrii.
B) Każdy równoległobok posiada oś symetrii.
C) Każdy romb posiada środek symetrii.
D) Każdy romb posiada oś symetrii.

Obrazem okręgu o1 w symetrii względem punktu S jest okrąg o2 . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli okręgi o 1 i o 2 mają dwa punkty wspólne, to S leży na zewnątrz koła ograniczonego okręgiem o1 . PF
Jeżeli okręgi o1 i o2 mają jeden punkt wspólny, to S jest punktem okręgu o1 . PF