/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Okrąg i koło

Zadanie nr 8789788

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C , |AB | = 20 cm i |AC | = 16 cm .


PIC


Promień BC okręgu ma długość
A) 12 cm B) 10 cm C) 4 cm D) 2 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ styczna AC jest prostopadła do promienia BC , więc trójkąt ABC jest prostokątny. Na mocy twierdzenia Pitagorasa mamy

 ∘ ------------ ∘ ---------- √ ---------- √ ---- BC = AB 2 − AC 2 = 202 − 162 = 400 − 25 6 = 144 = 12 cm .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner