/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Romb

Zadanie nr 8656808

Kąt ostry rombu ma miarę  ∘ 45 , a wysokość rombu jest równa h .


PIC


Pole tego rombu można wyrazić wzorem
A) P = h2 B)  √ -- P = h2 2 C)  h2√2- P = 2 D)  h2√-3- P = 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że trójkąt ABC jest połówką kwadratu.


PIC


Zatem  √ -- AC = h 2 i pole rombu jest równe

 √ -- √ -- P = h 2 ⋅h = h2 2.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner