Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Inne

Wyszukiwanie zadań

Trójkąt ABC jest prostokątny. Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta poprowadzoną z wierzchołka A na przeciwprostokątną BC . Wtedy
A) |AD-|= |CD-| |AB | |AC | B) |AD| = |CD-| |AB| |AD | C) ||AADB||= |A|ACB-|| D) ||AADB||= |B|BCD-||

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a,b oraz przeciwprostokątnej c , kąt α znajduje się naprzeciw przyprostokątnej α .


PIC


Wiadomo, że cosinus kąta α jest równy 45 . Wyrażenie  2 2 b-−cc2- ma wartość:
A) − -9 25 B) − 16 25 C) -9 25 D) 16 25

spinner