/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkt na okręgu

Zadanie nr 9435611

Na okręgu o równaniu  2 2 (x − 2) + (y+ 7) = 4 leży punkt
A) A = (− 2,5) B) B = (2,− 5) C) C = (2,− 7) D) D = (7,− 2)

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy kolejno współrzędne podanych punktów. Dane równanie spełnia punkt B = (2,− 5) .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner