/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Różne

Zadanie nr 7121268

Wielokąt o polu  2 180 cm przekształcono przez podobieństwo o skali k tak, że jego pole zmniejszyło się o 100 cm 2 . Skala podobieństwa jest równa:
A) k = 4 9 B) k = 2 3 C)  10 k = 18 D)  16 k = 81

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zmniejszony wielokąt ma pole 180 − 100 = 80 , więc skala podobieństwa k spełnia warunek

k2 = -80- = -8-= 4-. 18 0 18 9

Zatem  2 k = 3 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner