Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąt/Różne

Wyszukiwanie zadań

Wielokąt o polu  2 180 cm przekształcono przez podobieństwo o skali k tak, że jego pole zmniejszyło się o 100 cm 2 . Skala podobieństwa jest równa:
A) k = 4 9 B) k = 2 3 C)  10 k = 18 D)  16 k = 81

Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ECD


PIC


A) △ABF B) △CAB C) △IHD D) △ABD

Ukryj Podobne zadania

Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta BEC


PIC


A) △ABF B) △CAB C) △IHD D) △BDA

spinner