Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Kwadrat/Kąty

Wyszukiwanie zadań

W kwadrat ABCD o boku długości 17 wpisano kwadrat EFGH , jak pokazano na rysunku. Wiedząc, że przekątna kwadratu EFGH ma długość  √ -- 1 3 2 oblicz tangens kąta α zaznaczonego na rysunku.


PIC


spinner