Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Okrąg i koło/Udowodnij/Różne

Wyszukiwanie zadań

W danym okręgu o środku O poprowadzono cięciwy MN i KL , które przecięły się w punkcie A .


PIC


  • Wykaż, że trójkąty MLA i KAN są podobne.
  • Wiedząc, że |MN | = 30 cm ,|MA | : |AN | = 3 : 2 oraz |KA | : |AL | = 3 : 8 , oblicz długość cięciwy KL .
spinner