Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Proste i odcinki/Różne

Wyszukiwanie zadań

Dla jakich wartości x odcinek AB jest równoległy do odcinka DE ?


PIC


A) 12 B) 8 C) 6 D) 10

Proste a,b,c przecinają ramiona kąta odpowiednio w punktach A ,B ,C,D ,E,F . Długości odcinków OA ,AB ,BC ,OD ,DE ,EF podane są na rysunku. Zatem


PIC


A) a ∥ b B) a ∥ c C) b ∥ c D) a ∥ b ∥ c

Ukryj Podobne zadania

Proste a,b,c przecinają ramiona kąta odpowiednio w punktach A ,B ,C,D ,E,F . Długość odcinków OA ,AB ,BC ,OD ,DE ,EF podane są na rysunku. Zatem


PIC


A) a ∥ b B) a ∥ c C) b ∥ c D) a ∥ b ∥ c

Proste a,b,c przecinają ramiona kąta odpowiednio w punktach A ,B ,C,D ,E,F . Długość odcinków OA ,AB ,BC ,OD ,DE ,EF podane są na rysunku. Zatem


PIC


A) a ∥ b B) a ∥ c C) b ∥ c D) a ∥ b ∥ c

spinner