Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Roztwory, stopy, mieszaniny

Wyszukiwanie zadań

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 27% B) 40% C) 30% D) 36%

Ukryj Podobne zadania

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 1,2 kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 80% B) 50% C) 60% D) 70%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 560 gram soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 37,5% B) 40% C) 43,5% D) 36%

Do 4 kg roztworu soli o stężeniu 10% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 22,5% B) 40% C) 20% D) 36%

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,02% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 2,5 kg B) 250 g C) 25 g D) 2,5 g

Ukryj Podobne zadania

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,06 g chloru, co stanowi 0,04% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 1,5 kg B) 15 g C) 150 g D) 1,5 g

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,01% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 5 kg B) 50 g C) 500 g D) 5 g

Wykres przedstawia zawartość tłuszczu na 100 g w kilku produktach.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Zawartość tłuszczu w cheeseburgerze jest większa niż zawartość tłuszczu w lodach bakaliowych o mniej niż 60%. PF
Zawartość tłuszczu w cheeseburgerze jest mniejsza od zawartości tłuszczu w kebabie o ponad 50%. PF

Do 200 ml soku dolano 0,3 litra wody. Stężenie soku w otrzymanym napoju jest równe
A) 66% B) 40% C) 150% D) 60%

Na rysunku przedstawiono skład jednego ze stopów miedzi, mosiądzu, który jest wykorzystywany głównie do odlewania przedmiotów ozdobnych. Ile potrzeba cynku do odlania 2000 kg ozdób?


PIC


A) 1600 kg B) 400 kg C) 600 kg D) 750 kg

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono skład jednego ze stopów miedzi, zwanego „złotem mainnheimskim”, który jest wykorzystywany do wyrobu sztucznej biżuterii. Ile potrzeba cynku do wykonania 1500 kg biżuterii?


PIC


A) 135 kg B) 1200 kg C) 600 kg D) 165 kg

Na rysunku przedstawiono skład jednego ze stopów miedzi, brązu, który jest wykorzystywany między innymi do odlewania dzwonów. Ile potrzeba miedzi do odlania dzwonu ważącego 10000 kg?


PIC


A) 76 kg B) 2400 kg C) 4800 kg D) 7600 kg

Do 2 kg roztworu soli dolano 0,25 litra wody i stężenie procentowe roztworu zmniejszyło się o 1 punkt procentowy. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A) 8% B) 5% C) 9% D) 6%

Ukryj Podobne zadania

Do 1,6 kg roztworu soli dolano 0,9 litra wody i stężenie procentowe roztworu zmniejszyło się o 4,5 punktu procentowego. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
A) 8% B) 5% C) 9% D) 6%

Agata przygotowuje 5-procentowy roztwór soli do kiszenia ogórków. Agata do 4,75 kg wody musi dodać A/B soli aby otrzymać żądany roztwór.
A) 237,5 g B) 250 g
W 1 kg otrzymanego roztworu jest C/D soli.
C) 52,6 g D) 50 g

Zmieszano 100 litrów mleka 2% i 25 litrów mleka 4%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 3 B) p = 2,4 C) p = 2,5 D) p = 3,2

Ukryj Podobne zadania

Zmieszano 25 litrów mleka 2% i 100 litrów mleka 4%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 3 B) p = 2,4 C) p = 3,2 D) p = 3,6

Zmieszano 2,5 szklanki octu 6% z 1,5 szklanki octu 10%. Jakie jest stężenie otrzymanej mieszanki?
A) 9% B) 8% C) 7% D) 7,5%

Zmieszano 15 g 20% roztworu z 25 g 12% roztworu. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu jest równe
A) 15% B) 14% C) 16% D) 18%

Zmieszano 60 litrów mleka 2,5% i 40 litrów mleka 3%. Otrzymano mleko, które ma w sobie p % tłuszczu. Wynika stąd, że
A) p = 2,7 B) p = 2,75 C) p = 2 ,5 D) p = 2,8

Stężenie roztworu kwasu siarkowego przez pierwszą godzinę pewnego eksperymentu było równe 25%. Na początku drugiej godziny eksperymentu stężenie zmalało o 5 punktów procentowych. Oznacza to, że stężenie tego roztworu kwasu siarkowego zmalało o
A) 5% B) 25% C) 20% D) 75%

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?
A) 25% B) 37,5% C) 40% D) 60% E) 62,5%

Ukryj Podobne zadania

Jacek sporządził z kwasku cytrynowego i wody roztwór czyszczący. Stosunek masy kwasku cytrynowego do masy wody w tym roztworze jest równy 2 : 23. Ile procent masy tego roztworu stanowi masa kwasku cytrynowego?
A) 92% B) 8,7% C) 8% D) 80% E) 4%

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 30%, a po 10 minutach wzrosło o dalsze 20%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 44% B) 50% C) 56% D) 60%

Ukryj Podobne zadania

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 25%, a po 10 minutach wzrosło o dalsze 20%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 45% B) 50% C) 55% D) 60%

Stężenie roztworu początkowo wzrosło o 20%, a po 15 minutach wzrosło o dalsze 30%. W wyniku tych zmian stężenie wzrosło o
A) 44% B) 56% C) 50% D) 60%

spinner