Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania z treścią/Wykresy

Wyszukiwanie zadań

Na podanym wykresie przedstawiono stan wody


PIC


w rzece Bug w okresie od 25 lutego do 15 marca 2009.

 • W których dniach stan wody w rzece nie przekraczał 207 cm?
 • Jaki był średni stan wody w rzece w dniach 1-10 marca 2009?
 • O ile procent podniósł się stan wody w rzece między 6 a 12 marca? Wynik podaj z dokładnością do jednego punktu procentowego.

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany średnich kursów euro i franka szwajcarskiego w latach 2009-2010.


PIC


 • Jaki był średni kurs euro w marcu 2010 roku?
 • Kiedy euro było najdroższe? Jaki był wtedy jego średni kurs?
 • Jaki był średni kurs euro na początku lutego 2009 roku? Po jakim czasie kurs euro powrócił do tego poziomu?
 • O ile procent wzrosła wartość euro w stosunku do złotówki w I kwartale 2009 roku? O ile procent w tym czasie wzrosła wartość franka?
 • O ile procent droższe było euro od franka w chwili gdy euro było najdroższe? O ile procent był wtedy frank tańszy od euro?

Na poniższym wykresie przedstawiono jak zmieniała się liczba ludności Europy i Afryki w latach 1950–2010 (wykresy mają różne osie pionowe).


PIC


 • Ile wynosiła liczba mieszkańców Europy, a ile Afryki w 1980 roku?
 • Ile razy więcej osób mieszkało w Europie niż w Afryce w 1960 roku?
 • W którym roku liczba mieszkańców Afryki przekroczyła liczbę mieszkańców Europy?
 • O ile procent zwiększyła się liczba ludności Europy, a o ile Afryki w latach 1950–2010?

Na poniższym wykresie przedstawiono jak zmieniała się produkcja samochodów w Chinach i USA w latach 1950–2010.


PIC


 • Ile samochodów wyprodukowano w Chinach w 1985 roku?
 • W jakich latach w USA produkowano najwięcej samochodów?
 • Ile samochodów wyprodukowano w USA przez całe lata dziewięćdziesiąte?
 • Od kiedy Chińczycy produkują więcej samochodów niż Amerykanie?
 • O ile procent więcej samochodów wyprodukowano w USA w roku 1990 niż w roku 1970?
 • O ile procent mniej samochodów wyprodukowano w USA w roku 1970 niż w roku 1990?

Wykres przedstawia siłę oporu powietrza działającą na samochód Toyota Yaris w zależności od jego prędkości.


PIC


 • Jaka siła oporu działa na ten samochód przy prędkości 30 km/h, 40 km/h, 90 km/h?
 • Czy siła oporu powietrza rośnie czy maleje ze wzrostem prędkości?
 • Dla jakich prędkości siła oporu powietrza przekracza 200 N?
 • Czy siła oporu powietrza jest proporcjonalna do prędkości?
Ukryj Podobne zadania

Wykres przedstawia zależność średniej temperatury powietrza od wysokości nad poziomem morza.


PIC


 • Jaka jest średnia temperatura na wysokości 5 km?
 • Jaka jest temperatura na szczycie Broad Peak (8051 m n.p.m.)?
 • Na jakiej wysokości temperatura wynosi ∘ − 1 0 C?
 • O ile stopni spada średnio temperatura wraz ze wzrostem wysokości o 1 km?

Wykres przedstawia przebieg wycieczki rowerowej.


PIC


 • O której godzinie zaczęła się, a o której skończyła wycieczka?
 • Jaka odległość została pokonana w trakcie wycieczki?
 • O której godzinie rowerzysta zrobił sobie przerwę?
 • Ile kilometrów pokonał rowerzysta między 11, a 13 i między 14, a 16?
 • Z jaką prędkością jechał rowerzysta między 11, a 13?
 • Jaka była średnia prędkość na całej trasie

Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany średniego kursu franka szwajcarskiego w latach 2009-2010.


PIC


Przypuśćmy, że mamy możliwość kupienia franka szwajcarskiego po cenie o 1% wyższej niż średni kurs i sprzedać po cenie o 1% niższej niż średni kurs. Kiedy opłacało się najbardziej kupić franka, a kiedy sprzedać, i ile można był na tym zarobić, inwestując 10 000 zł?

Wykres przedstawia, ile dolarów możemy kupić za pewną kwotę n złotych, w zależności od kursu dolara. Jaką kwotę n złotych mamy do dyspozycji?


PIC


Ukryj Podobne zadania

Opornik podłączono do źródła zasilania o napięciu U . Wykres przedstawia zależność natężenia I prądu płynącego przez ten opornik w zależności od oporu R tego opornika. Wyznacz napięcie U źródła prądu.


PIC


Na wykresie obok przedstawiono temperatury zanotowane w kolejnych dniach.


PIC


 • Jaka była temperatura w sobotę?
 • W których dniach temperatura wynosiła 21 ∘C ?
 • Którego dnia temperatura była najwyższa? Ile wynosiła?
 • Którego dnia temperatura była najniższa? Ile wynosiła?
 • O ile stopni niższa była temperatura w środę niż w czwartek?
Ukryj Podobne zadania

Wykres przedstawia obecność uczniów klasy liczącej 24 osoby na początku marca.


PIC


 • Ile osób było obecnych 13 dnia tego miesiąca?
 • Kiedy obecni byli wszyscy uczniowie?
 • Kiedy na lekcjach było najmniej uczniów? Ilu uczniów było nieobecnych tego dnia?
 • Jakim dniem tygodnia był 5 dzień tego miesiąca?
spinner