/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana tabelą

Zadanie nr 2783610

Funkcja określona jest za pomocą tabeli.

x 510152025
f(x) 3 2 1710-8
 • Określ dziedzinę i wypisz wartości tej funkcji.
 • Jaka jest największa wartość tej funkcji?
 • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość?
 • Narysuj wykres tej funkcji.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Dziedzinę funkcji tworzą liczby wypisane w pierwszym wierszu tabeli (x -y), czyli: 5, 10, 15, 20, 25. Wartości funkcji to liczby wypisane w drugim wierszu tabeli (y -ki), czyli: 3, 2, 17, 10, -8.  
  Odpowiedź: Dziedzina: 5, 10, 15, 20, 25. Wartości: 3, 2, 17, 10, -8.
 • Największa wartość funkcji to f(1 5) = 17 .  
  Odpowiedź: f (15) = 17
 • Najmniejsza wartość funkcji to f(25) = −8 .  
  Odpowiedź: x = 25
 • Szkicujemy układ współrzędnych i zaznaczamy na osi poziomej argumenty, a na osi pionowej wartości. Następnie zaznaczamy punkty, które są wyznaczone przez te pary.
  PIC

Wersja PDF
spinner