Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana tabelą

Wyszukiwanie zadań

Funkcja określona jest za pomocą tabeli.

x 510152025
f(x) 3 2 1710-8
  • Określ dziedzinę i wypisz wartości tej funkcji.
  • Jaka jest największa wartość tej funkcji?
  • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość?
  • Narysuj wykres tej funkcji.

Funkcja określona jest za pomocą tabeli.

x 123 4 5 6
y 149162536
  • Jakie są argumenty tej funkcji?
  • Jakie są wartości funkcji?
  • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 5?
  • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 16?
spinner