/Szkoła średnia/Równania/Wielomianowe/Stopnia 3/Z parametrem

Zadanie nr 1637258

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 (x− 3)[x + (m − 1)x − 6m + 2m )] = 0

ma dokładnie dwa rozwiązania.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane równanie ma na pewno jeden pierwiastek x = 3 . Jeżeli równanie ma mieć dwa pierwiastki, to trójmian w nawiasie musi mieć dokładnie jeden pierwiastek różny od x = 3 .

Sprawdźmy najpierw, kiedy x = 3 jest pierwiastkiem trójmianu w nawiasie.

0 = 9+ 3(m − 1 )− 6m 2 + 2m 6m 2 − 5m − 6 = 0 2 Δ = 25 + 14 4 = 169 = 13 5−--13- -8- 2- 5+--13- 18- 3- m = 12 = − 1 2 = − 3 lub m = 12 = 12 = 2.

Sprawdźmy jeszcze jak wygląda Δ trójmianu w nawiasie.

Δ = (m − 1)2 − 4(− 6m 2 + 2m ) = 2 2 2 = m − 2m + 1+ 24m − 8m = 25m − 10m + 1 = ( 1) 2 = (5m − 1)2 = 5 m − -- . 5

No to mamy już teraz wszystkie dane, żeby ustalić co jest grane. Jeżeli  1 m = 5 , to trójmian w nawiasie ma jeden pierwiastek i nie jest on równy 3, więc całe równanie ma dwa rozwiązania.

Jeżeli natomiast m ⁄= 1 5 , to trójmian w nawiasie ma dwa rozwiązania, ale jeżeli dodatkowo  2 m = − 3 lub  3 m = 2 , to jedno z tych rozwiązań jest równe 3 i wtedy całe równanie ma nadal dwa rozwiązania. Dla innych wartości m równanie ma trzy rozwiązania.  
Odpowiedź:  { 2 1 3} m ∈ − 3,5,2

Wersja PDF
spinner