Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W trakcie dziesięciu godzin otwarcia sklepu, właściciel prowadził obserwację liczby klientów, którzy odwiedzili ten sklep. Wynik tej obserwacji przedstawiono na wykresie.


PIC


Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
A) Od 1100 do 1200 do sklepu nie przyszedł żaden klient.
B) W godzinach od  00 7 do  00 9 sklep odwiedziło mniej klientów niż od 1500 do 17 00 .
C) W ciągu pierwszej godziny sklep odwiedziło więcej klientów niż w ciągu drugiej godziny.
D) W ciągu trzech pierwszych godzin pracy sklep odwiedziło tylu samo klientów, co w ciągu pozostałych godzin pracy.
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnio w ciągu jednej godziny obserwacji sklep odwiedzało 12 klientów. PF
Gdyby właściciel zakończył obserwację po 8 godzinach to średnia liczba klientów w ciągu godziny byłaby wyższa. PF

W trakcie przygotowań do zawodów pływackich Szymon i Bartosz pływali równolegle do brzegu jeziora na dystansie 2 km. Wykresy przedstawiają zależność między odległością chłopców od miejsca startu, a czasem pływania.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Bartosz pokonał dystans 2 km ze średnią prędkością większą niż Szymon. PF
Bartosz przepłynął obie połowy dystansu 2 km z tą samą prędkością średnią.PF

Ola odwiedziła koleżankę, a następnie wracała pieszo do domu. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością Oli od domu a upływającym czasem.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Ola dotarła do domu po 2,5 godziny.
B) Podczas powrotu do domu Ola zatrzymała się na półgodzinny postój.
C) W ciągu pierwszych dwóch godzin drogi powrotnej Ola przeszła 3 km.
D) O godzinie 12:15 Ola była w odległości 3 km od domu.

*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Średnia prędkość z jaką Ola wracała do domu wynosi 2,4 km/h PF
Średnia prędkość Oli w ciągu pierwszych 30 minut była mniejsza niż średnia prędkość w ciągu ostatnich 30 minut powrotu Oli do domu. PF

W trakcie kontroli jakości basenu rekreacyjnego napełniono go całkowicie wodą. Po pewnym czasie w basenie wykryto usterkę i częściowo go opróżniono. Następnie usterkę usunięto i basen ponownie napełniono wodą. Na zakończenie kontroli basen całkowicie opróżniono z wody.

Na wykresie przedstawiono jak zmieniała się w czasie kontroli objętość wody w basenie.


PIC


Ile wody spuszczono z basenu po wykryciu usterki?
A) 30 m 3 B) 45 m 3 C)  3 75 m D)  3 35 m
*Ukryj

Podczas końcowego opróżniania basenu, 13 objętości wody usunięto w ciągu
A) 80 minut B) 40 minut C) 60 minut D) 70 minut

Na podstawie podanych informacji wybierz zdanie prawdziwe.
A) W trakcie kontroli więcej czasu poświęcono na napełnianie basenu, niż na jego opróżnianie.
B) Kontrola basenu trwała 11 godzin.
C) Częściowe opróżnienie basenu po wykryciu usterki trwało dłużej niż jego ponowne napełnienie po jej naprawieniu.
D) Basen był całkowicie wypełniony wodą przez 3 godziny.

Wykres przedstawia zależność drogi przebytej przez samochód jadący z miasta A do miasta B w zależności od czasu jazdy.


PIC


Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznacz F – jeśli jest fałszywe.
Samochód przejechał drugą połowę trasy szybciej niż pierwszą połowę.PF
Pół godziny przez zakończeniem podróży samochód miał jeszcze do przejechania 30 km. PF
*Ukryj

Z jaką największą prędkością poruszał się samochód?

A) 150 km/h B) 90 km/h C) 60 km/h D) 120 km/h

Ze zbiornika I, w którym znajdowało się 100 litrów wody, przelewano wodę do zbiornika II. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w zbiorniku II od chwili, w której rozpoczęto przelewanie ze zbiornika I.


PIC


Uzupełnij zdania.
W chwili rozpoczęcia przelewania w zbiorniku II znajdowało się . . . . . . . . . litrów wody.
W ciągu pierwszych trzech minut ze zbiornika I do zbiornika II przelano . . . . . . . . litrów wody, a w ciągu pierwszych pięciu minut przelano . . . . . . . . . litrów.
*Ukryj

Na którym z poniższych wykresów przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w zbiorniku I w czasie przelewania?


PIC


W ramach prac konserwacyjnych opróżniono z wody zbiornik retencyjny. Wykres przedstawia zależność ilości pozostałej w zbiorniku wody (w m 3 ) od czasu pracy pomp (w godzinach).


PIC


W trakcie wypompowywania wody nastąpiły dwie przerwy i w trakcie jednej z nich zwiększono wydajność pomp. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Łączny czas trwania przerw wyniósł 120 minut. PF
Wydajność pomp zwiększono w czasie pierwszej przerwy.PF
*Ukryj

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Po 3,5 h wypompowano ze zbiornika połowę wody.PF
Po 1 h wypompowano ze zbiornika  3 500 m wody. PF

Jaka była średnia prędkość opróżniania całego zbiornika?
A)  m3- 100 0 h B)  m-3 5 00 h C)  3 200 0mh- D)  3 1250 mh--

<Strona 2 z 2