Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dany wykres

Wyszukiwanie zadań

W trakcie przygotowań do zawodów pływackich Szymon i Bartosz pływali równolegle do brzegu jeziora na dystansie 2 km. Wykresy przedstawiają zależność między odległością chłopców od miejsca startu, a czasem pływania.


PIC


Ile razy między godziną 10:05 a 11:05 Szymon i Bartosz znajdowali się w tej samej odległości od miejsca startu?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4

Wykres przedstawia zmianę temperatury powietrza oraz temperatury odczuwalnej w ciągu doby (temperatura odczuwalna jest nieco niższa niż temperatura rzeczywista ponieważ uwzględnia wiatr i spowodowane nim uczucie chłodu).


PIC


Jaka była różnica między temperaturą rzeczywistą, a odczuwalną o godzinie 20:00?
A) ∘ 3 B) ∘ 19 C) ∘ 16 D) ∘ 5
Ukryj Podobne zadania

O ile stopni wzrosła temperatura odczuwalna w godzinach 9:00 – 12:00?
A) ∘ 3 B) ∘ 11 C) ∘ 16 D) ∘ 5

Jak długo rzeczywista temperatura powietrza była wyższa niż 20∘ ?
A) przez 3 godziny B) przez 5 godzin C) przez 4 godziny D) przez 6 godzin

Pan Antoni wyjechał o godzinie 9:00 w podróż samochodową z Torunia do Warszawy. W tym samym czasie pan Kamil wyruszył w drogę w odwrotnym kierunku, z Warszawy do Torunia. Wykresy przedstawiają odległość każdego z kierowców od Torunia w zależności od czasu jazdy.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
O godzinie 10:30 pan Antoni był bliżej Warszawy niż pan Kamil. PF
Samochody minęły się w trakcie podróży bliżej Torunia niż Warszawy.PF
Ukryj Podobne zadania

Wykres przedstawia zależność ilości paliwa pozostałego w baku samochodu (w litrach) od liczby przejechanych kilometrów.


PIC


Ile paliwa pozostało w baku po przejechaniu 300 km?
A) 50 litrów B) 40 litrów C) 30 litrów D) 20 litrów

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Samochód spalił połowę początkowej ilości paliwa po przejechaniu 250 km.PF
Gdyby początkowo w baku było 40 litrów paliwa, to samochód mógłby przejechać 500 km. PF

Ile paliwa potrzebuje ten samochód, aby przejechać 15 km?
A) 2 litry B) 1,5 litra C) 3 litry D) 2,5 litra

Wykres przedstawia zmianę temperatury powietrza oraz temperatury odczuwalnej w ciągu doby (temperatura odczuwalna jest nieco niższa niż temperatura rzeczywista ponieważ uwzględnia wiatr i spowodowane nim uczucie chłodu).


PIC


Jaka była rzeczywista temperatura powietrza o godzinie 5:00?
A) 5∘ B) 6 ∘ C) 7∘ D) ∘ 8
Ukryj Podobne zadania

O której godzinie temperatura odczuwalna była najwyższa?
A) o 17:00 B) o 16:00 C) o 15:00 D) o 14:00

O której godzinie wiatr był najsłabszy?
A) o 5:00 B) o 16:00 C) o 2:00 D) o 11:00

Wykres przedstawia liczbę pasażerów w autobusie w trakcie kolejnych kursów.


PIC


Ilu pasażerów jechało autobusem o godzinie 16:00?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60
Ukryj Podobne zadania

Ile razy więcej pasażerów jechało autobusem o 14:00, niż o 11:00?
A) 30 razy B) 4 razy C) 3 razy D) nie można tego obliczyć

O której godzinie w autobusie było 35 pasażerów?
A) o 12:00 B) o 14:00 C) o 17:00 D) o żadnej

O ilu więcej pasażerów jechało o 17:00 niż o 13:00?
A) o 5 B) o 10 C) o 20 D) o 15

Na torze wyścigowym zorganizowano wyścig samochodowy, w którym wzięły udział dwa samochody. Oba samochody wystartowały w tym samym momencie i każdy z nich pokonał dystans 600 km, przy czym do mety jako pierwszy przyjechał samochód nr 2. Wykresy przedstawiają zależność drogi przebytej przez oba samochody od czasu jazdy.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Po rozpoczęciu wyścigu trzykrotnie następowała zmiana lidera. PF
Gdyby wyścig zakończył się po 300 km, to wygrałby go samochód nr 1.PF
Ukryj Podobne zadania

Średnia prędkość samochodu nr 2 na trasie wyścigu wyniosła
A) 150 km/h B) 171,4 km/h C) 180 km/h D) 190 km/h

Właściciel salonu samochodowego sporządził diagram, na którym zaznaczył miesięczną sprzedaż samochodów w okresie styczeń 2017 – grudzień 2018.


PIC


W którym z podanych okresów sprzedano najmniejszą liczbę samochodów?
A) styczeń 2017 – czerwiec 2017 B) lipiec 2017 – grudzień 2017
C) styczeń 2018 – czerwiec 2018 D) lipiec 2018 – grudzień 2018

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Łączna sprzedaż samochodów w dwóch kolejnych miesiącach nigdy nie przekroczyła 32 sztuk. PF
Liczba miesięcy, w których sprzedaż przekroczyła 15 samochodów była większa niż liczba miesięcy, w których sprzedaż była mniejsza niż 15 samochodów. PF

W budynku przeprowadzono test dwóch zainstalowanych w nim wind. W czasie procedury testowej każda z wind co 5 minut zatrzymywała się na jednym z pięter. Wykresy przedstawiają położenie każdej z wind w trakcie 70 minutowej procedury testowej.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
W trakcie testu windy czterokrotnie znalazły się na tej samej wysokości. PF
Windy dwa razy zatrzymały się w tym samym czasie na tym samym piętrze.PF
Ukryj Podobne zadania

Maksymalna prędkość względna, z jaką poruszały się w stosunku do siebie windy, jest równa
A) 5 piętr na minutę B) 1,4 piętra na minutę C) 10 pięter na minutę D) 2 piętra na minutę

Wykres przedstawia zależność ilości betonu pozostałego w betoniarce (w litrach) od powierzchni wylewki (w m 2 ) wykonanej z tego betonu.


PIC


Ile betonu zużyto na wykonanie 3 0 m 2 wylewki?
A) 1000 litrów B) 1500 litrów C) 2000 litrów D) 1800 litrów

Ukryj Podobne zadania

Ile betonu potrzeba na wykonanie 13 m 2 wylewki?
A) 1850 litrów B) 600 litrów C) 650 litrów D) 700 litrów

Wykres przedstawia zmianę temperatury powietrza oraz temperatury odczuwalnej w ciągu doby (temperatura odczuwalna jest nieco niższa niż temperatura rzeczywista ponieważ uwzględnia wiatr i spowodowane nim uczucie chłodu).


PIC


Jaka była temperatura odczuwalna o godzinie 12:00?
A) 15∘ B) 1 6∘ C) 17∘ D) ∘ 18
Ukryj Podobne zadania

O której godzinie wiatr był najsilniejszy?
A) o 5:00 B) o 16:00 C) o 2:00 D) o 11:00

O której godzinie rzeczywista temperatura powietrza była najniższa?
A) o 5:00 B) o 6:00 C) o 4:00 D) o 7:00

Zbiornik z cementem jest opróżniany na znajdujący się pod nim taśmociąg. Na wykresie przedstawiono ilość cementu pozostałego w zbiorniku w zależności od czasu upływającego od momentu rozpoczęcia opróżniania zbiornika.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na 10 minut przed zakończeniem opróżniania zbiornika wciąż było w nim 300 kg cementu. PF
W trakcie pierwszych dwudziestu minut opróżniania zbiornika wysypano z niego 1350 kg cementu. PF
Ukryj Podobne zadania

Średnia prędkość z jaką opróżniono pierwszą połowę zawartości zbiornika wyniosła
A) 1350 kg/h B) 800 kg/h C) 2250 kg/h D) 1080 kg/h

Pociąg towarowy wyruszył ze stacji A i po 80 minutach dotarł do stacji B . Na wykresie przedstawiono, jak w trakcie tej podróży zmieniała się odległość pociągu od stacji A .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Pociąg dotarł do połowy trasy po 40 minutach podróży. PF
Przez pierwsze 30 minut pociąg poruszał się z większą prędkością średnią niż przez ostatnie 30 minut podróży. PF
Ukryj Podobne zadania

Na którym z poniższych wykresów przedstawiono, jak zmieniała się w trakcie podróży odległość pociągu od stacji B ?


PIC


Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m 2 ) pomalowanej farbą z tego pojemnika.


PIC


Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 3 0 m 2 ściany?
A) 8 litrów B) 12 litrów C) 16 litrów D) 20 litrów

Ukryj Podobne zadania

Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m 2 ściany?
A) 4 litry B) 8 litrów C) 10 litrów D) 16 litrów

Wykres przedstawia liczbę pasażerów w autobusie w trakcie kolejnych kursów.


PIC


Ilu pasażerów jechało autobusem o godzinie 14:00?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60
Ukryj Podobne zadania

O ilu więcej pasażerów jechało o 16:00 niż o 12:00?
A) o 5 B) o 20 C) o 10 D) o 15

O której godzinie w autobusie było 15 pasażerów?
A) o 13:00 B) o 14:00 C) o 17:00 D) o żadnej

Ile razy więcej pasażerów jechało autobusem o 16:00, niż o 17:00?
A) 20 razy B) 2 razy C) 1,5 raza D) nie można tego obliczyć

W poniedziałek pan Ryszard, mieszkaniec wsi Janki, odwiózł córkę do szkoły w Gródku, a następnie pojechał na kontrolę swoich sklepów w Sowach i w Migocku. Na schematycznej mapce przedstawiono drogi łączące te miejscowości, a na wykresie – jak zmieniała się w czasie tej podróży odległość (mierzona w linii prostej) pana Ryszarda od domu.


PIC


Jaka jest odległość (w linii prostej) między Jankami a Gródkiem?
A) 50 km B) 40 km C) 20 km D) 10 km
Ukryj Podobne zadania

Z podanych informacji wynika, że pan Ryszard
A) najpierw kontrolował sklep w Sowach.
B) między Sowami a Migockiem zatrzymał się na 15 minut.
C) wrócił do domu po 4 godzinach.
D) kontrolował sklep w Sowach co najwyżej godzinę.

Wykres przedstawia liczbę pasażerów w autobusie w trakcie kolejnych kursów.


PIC


Ilu pasażerów jechało autobusem o godzinie 14:00?
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60
Ukryj Podobne zadania

O ilu więcej pasażerów jechało o 15:00 niż o 12:00?
A) o 5 B) o 30 C) o 40 D) o 60

O której godzinie w autobusie było 25 pasażerów?
A) o 13:00 B) o 14:00 C) o 17:00 D) o żadnej

Ile razy więcej pasażerów jechało autobusem o 15:00, niż o 14:00?
A) 20 razy B) 2 razy C) 1,5 raza D) nie można tego obliczyć

W sobotę Patrycja wyruszyła z Ptasiej Doliny na górski spacer, w trakcie którego odwiedziła kolejno dwa pobliskie szczyty: Kaczą Górę i Łąbędzią Górę. Na schematycznej mapce przedstawiono drogę jaką pokonała Patrycja, a na wykresie – jak zmieniała się w trakcie spaceru jej względna wysokość (w metrach) mierzona od poziomu Ptasiej Doliny.


PIC


Jaka jest różnica wysokości między Łabędzią Górą, a Kaczą Górą?
A) 50 m B) 100 m C) 150 m D) 400 m
Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Na każdym ze szczytów Patrycja zrobiła godzinną przerwę. PF
Od momentu zejścia z Kaczej Góry do momentu wejścia na Łąbędzią Górę upłynęły 4 godziny. PF
Patrycja wróciła do punktu wyjścia po 9 godzinach. PF
W ciągu przedostatniej godziny spaceru Patrycja zeszła w dół o 100 metrów. PF

Ola przygotowując się do egzaminu rozwiązywała zadania z matematyki. Wykres przedstawia liczbę rozwiązanych zadań w zależności od czasu.


PIC


Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe.
A) O godzinie 1130 Ola rozpoczęła przerwę.
B) Od 00 8 do 00 9 Ola rozwiązała mniej zadań niż od 00 13 do 00 14 .
C) Od 1000 do 1100 Ola rozwiązywała zadania w tempie 25 zadań na godzinę.
D) Przez ostatnie trzy godziny Ola rozwiązała 25 zadań.
Ukryj Podobne zadania

Kolejnego dnia Ola ponownie rozwiązywała zadania, ale poświęciła na to 6 godzin. Okazało się jednak, że średnie tempo rozwiązywania zadań było identyczne, jak w dniu przedstawionym na wykresie. Ile zadań Ola rozwiązała drugiego dania nauki?
A) 75 B) 80 C) 90 D) 60

Grupa młodzieży wybrała się na spacer po lesie. W trakcie wycieczki dwukrotnie zrobiono przerwę na odpoczynek. Wykres przedstawia zależność przebytej drogi od czasu trwania spaceru.


PIC


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Czas poświęcony na przerwy stanowił ponad 20% czasu całej wycieczki.
B) W trakcie wycieczki młodzież pokonała dystans 9 kilometrów.
C) W ciągu ostatniej godziny młodzież pokonała 1 3 całej trasy.
D) Pomiędzy przerwami młodzież pokonała dystans 7 kilometrów.

Ukryj Podobne zadania

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Bezpośrednio przed drugą przerwą prędkość poruszania się grupy była taka sama jak tuż przed zakończeniem wycieczki. PF
W czasie pomiędzy przerwami grupa poruszała się ze stałą prędkością. PF
Strona 1 z 2
spinner