/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Bloki zadań/Dana procedura

Zadanie nr 1730665

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 5 płytek, jak na rysunku.


PIC


Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek?
A) 6n B) 6n − 4 C) 4n − 2 D) 4n + 2
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że jak od szerokości wzoru złożonego z dwóch płytek odejmiemy szerokość jednej płytki, to otrzymamy szerokość dolnego boku płytki (czyli szerokość płytki bez wystającego półokręgu). Zatem dolna podstawa płytki ma długość 10 − 6 = 4 .

Aby otrzymać szerokość wzoru składającego się z n płytek musimy dodać szerokość (n − 1) podstaw płytek oraz szerokość jednej całej płytki. Jest więc ona równa

x = 4(n − 1) + 6 = 4n + 2.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner