Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Trójkąt/Dowolny/Pole

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Punkt D jest środkiem boku AB trójkąta ABC , w którym |BC | = 8 , |AB | = 18 i |∡ABC | = 60∘ . Oblicz pole trójkąta ADC .

Punkty  ′ ′ ′ A ,B ,C są środkami boków trójkąta ABC . Pole trójkąta  ′ ′ ′ A B C jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC .


PIC


spinner