/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Dwie bryły

Zadanie nr 9570560

Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa  √ -- 24 3 . Objętość graniastosłupa jest równa
A) 8 B) 8√ 3- C) 72√ 3- D) 72

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli pole podstawy każdej z brył jest równe Pp wysokość jest równa H , to objętości ostrosłupa i graniastosłupa są równe odpowiednio

 √ -- 24 3 = Vost. = 1-PpH 3 1- √ -- √ -- Vgran. = PpH = 3 ⋅3 PpH = 3 ⋅24 3 = 72 3.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner