/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/Różne

Zadanie nr 5857221

Eksperymentalna kolonia bakterii liczyła przed 16 dniami 65536 bakterii, a obecnie liczy 390625 bakterii. O ile procent przeciętnie wzrasta liczba bakterii w tej kolonii w ciągu jednego dnia? (Zakładamy stały przyrost procentowy). Wynik podaj z dokładnością do 1%.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez p dzienny procentowy przyrost kolonii, to ze wzoru na procent składany mamy równanie

 16 6553 6(1+ p) = 39062 5 16 3 90625 (1 + p) = ------- 1√6--6553-6 √8---- √4--- √ -- 1 + p = -√3-90625-= √-625-= √-25-= --5-≈ 1,12 166553 6 8256 416 2 p ≈ 0 ,12 = 12% .

 
Odpowiedź: 12%

Wersja PDF
spinner