/Szkoła średnia/Ciągi/Granice ciągów/Wymierne

Zadanie nr 9991926

Oblicz granicę ciągu  5−3n+-2n2 nl→im+∞ 4n2+3n−7 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy (dzielimy licznik i mianownik przez  2 n ).

 2 5- 3 lim 5-−-3n-+-2n-- = lim n2 −-n-+-2-= 0−--0+--2-= 2-= 1-. n→ +∞ 4n 2 + 3n− 7 n→ + ∞ 4+ 3n − -72 4+ 0− 0 4 2 n

 
Odpowiedź: 12

Wersja PDF
spinner