Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?
A) 4 B) 5 C) 9 D) 10

*Ukryj

Liczba 15000 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 15000, które mają takie zaokrąglenie?
A) 9 B) 10 C) 99 D) 100

Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę x , a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę y . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) początkowa liczba Moniki jest mniejsza od początkowej liczby Pawła.
B) cyfra tysięcy każdej z początkowych liczb jest taka sama.
C) otrzymane zaokrąglenia różnią się o 500.
*Ukryj

Zaokrąglenia czterocyfrowych liczb a i b do pełnych dziesiątek są takie same. Czy cyfry tysięcy liczb a i b muszą być takie same? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) liczby a i b różnią się o co najwyżej 10.
B) pomiędzy liczbami a i b może być liczba podzielna przez 1000.
C) zaokrąglenia tych liczb do pełnych tysięcy też są równe.

Tomek poprawnie zaokrąglił liczbę 5985 do pełnych setek i otrzymał liczbę x , a Ania poprawnie zaokrągliła liczbę 6489 do pełnych tysięcy i otrzymała liczbę y . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) początkowa liczba Tomka jest mniejsza od początkowej liczby Ani.
B) liczba Tomka jest większa od 5950, a liczba Ani jest mniejsza od 6500.
C) otrzymane zaokrąglenia różnią się o 100.

Kasia zaokrągliła liczbę 21,4456 kolejno: do jedności, do części dziesiątych, do części setnych oraz części tysięcznych. Otrzymała w ten sposób cztery liczby. O ile największa z otrzymanych liczb jest większa od najmniejszej z otrzymanych liczb?
A) 0,45 B) 0,446 C) 0,4 D) 0,5