Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Wyszukiwanie zadań

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie?
A) 4 B) 5 C) 9 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Liczba 15000 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych. Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 15000, które mają takie zaokrąglenie?
A) 9 B) 10 C) 99 D) 100

Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę x , a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę y . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) początkowa liczba Moniki jest mniejsza od początkowej liczby Pawła.
B) cyfra tysięcy każdej z początkowych liczb jest taka sama.
C) otrzymane zaokrąglenia różnią się o 500.
Ukryj Podobne zadania

Tomek poprawnie zaokrąglił liczbę 5985 do pełnych setek i otrzymał liczbę x , a Ania poprawnie zaokrągliła liczbę 6489 do pełnych tysięcy i otrzymała liczbę y . Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) początkowa liczba Tomka jest mniejsza od początkowej liczby Ani.
B) liczba Tomka jest większa od 5950, a liczba Ani jest mniejsza od 6500.
C) otrzymane zaokrąglenia różnią się o 100.

Zaokrąglenia czterocyfrowych liczb a i b do pełnych dziesiątek są takie same. Czy cyfry tysięcy liczb a i b muszą być takie same? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

TakNie
ponieważ
A) liczby a i b różnią się o co najwyżej 10.
B) pomiędzy liczbami a i b może być liczba podzielna przez 1000.
C) zaokrąglenia tych liczb do pełnych tysięcy też są równe.

Kasia zaokrągliła liczbę 21,4456 kolejno: do jedności, do części dziesiątych, do części setnych oraz części tysięcznych. Otrzymała w ten sposób cztery liczby. O ile największa z otrzymanych liczb jest większa od najmniejszej z otrzymanych liczb?
A) 0,45 B) 0,446 C) 0,4 D) 0,5

spinner