/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Wzór z wykresu

Zadanie nr 6174801

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x . Jeden z podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f .


PIC


A) f(x ) = 2sin(2x ) B) f(x) = 2 π ⋅sin (2x)
C) f(x) = 2sin (x) 2 D) f(x) = 2π ⋅sin (x ) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Widać, że zbiór wartości danej funkcji to przedział ⟨− 2π ,2π ⟩ . Jest to więc jedna z funkcji.

 (x ) f(x) = 2π ⋅sin(2x) lub f(x ) = 2π ⋅sin -- . 2

Ponieważ

 π- f(π ) = 2π = 2π ⋅sin 2 ,

musi to być druga z tych funkcji.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner