/Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Rozwiąż nierówność

Zadanie nr 3592863

Rozwiąż nierówność  2 x + 6x − 1 6 < 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Znajdujemy najpierw miejsca zerowe trójmianu  2 x + 6x − 16

 2 Δ = 6 + 4 ⋅1⋅ 16 = 36 + 64 = 100 −-6-−-10- −-6+--10- x1 = 2 = − 8, x2 = 2 = 2 .

Ponieważ współczynnik przy x 2 jest dodatni, wykres tego trójmianu jest parabolą o ramionach skierowanych do góry.


PIC


Otrzymujemy stąd rozwiązanie nierówności: (− 8,2 ) .  
Odpowiedź: (− 8,2)

Wersja PDF
spinner