/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 9289294

Nieskończony ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem  n+ 1 an = 7 ⋅3 , dla n ≥ 1 . Oblicz iloraz q tego ciągu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego jest równy ilorazowi jego dwóch sąsiednich wyrazów, więc np.

 3 q = a-2= 7-⋅3- = 3. a 1 7 ⋅32

 
Odpowiedź: q = 3

Wersja PDF
spinner