Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Ułamki

Wyszukiwanie zadań

Z pierwszego sprawdzianu dostałem jedynkę. Z ilu sprawdzianów powinienem dostać piątkę, aby moja średnia była równa 4?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Flagę tworzą trzy pasy jednakowej szerokości podzielone odpowiednio na dwie, trzy i cztery równe części (rysunek obok). Jaką część flagi zacieniowano?


PIC


A) 12 B) 23 C) 35 D) 4 7 E) 5 9

Jacek powiedział, że 25% jego książek to opowiadania, a 1 9 to poezje. Wiadomo, że ma on co najmniej 50 książek, ale nie więcej niż 100. Ile książek ma Jacek?
A) 50 B) 56 C) 64 D) 72 E) 93

Liczby dodatnie a,b,c,d i e są takie, że ab = 2 , bc = 3 , cd = 4 , de = 5 . Jaką wartość ma ea ?
A) 15 8 B) 5 6 C) 3 2 D) 4 5 E) Wartości tej nie można wyznaczyć

Butelka o pojemności 1 3 litra jest w 3 4 swojej pojemności wypełniona sokiem. Ile soku pozostanie w butelce po odlaniu 15 litra?
A) -1 20 litra B) -3 40 litra C) 0,13 litra D) 1 8 litra E) Butelka będzie pusta

spinner