Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 6812680

Iloraz -√-18-- √98⋅√2 jest równy
A) 3 7 B)  √- 3-2- 14 C) √- -3- 7 D)  9 14

Wersja PDF
Rozwiązanie

Liczymy

 √ --- √ --- √ ---- √ -- √---18√---= √----18--- = --9⋅-2 = 3---2. 98⋅ 2 4 9⋅2 ⋅2 7⋅ 2 1 4

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF