/Szkoła podstawowa

Zadanie nr 7853586

Dla n ∈ N + zawsze parzysta jest liczba
A) 9n + 1 B) nn + 1 C) 6n − 1 D) 8n − 1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczby  n 6 − 1 i  n 8 − 1 są zawsze nieparzyste jako różnice liczby parzystej i nieparzystej. Liczba nn + 1 może być nieparzysta np. dla n = 2 . Natomiast liczba 9n + 1 jest zawsze parzysta jako suma dwóch liczb nieparzystych.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner