/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Układ współrzędnych

Zadanie nr 3452872

Na płaszczyźnie zaznaczono punkty A = (6,7) , B = (7,6) , C = (− 6,− 7) , D = (7,− 7) i E = (7,− 6) . Który z poniższych odcinków jest równoległy do osi Ox ?
A) AD B) BE C) BC D) CD E) AB

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykonujemy schematyczny rysunek.


PIC


Widać, że CD .

Mogliśmy też, bez rysowania zauważyć, że dwa punkty leżą na prostej równoległej do osi Ox tylko wtedy gdy ich drugie współrzędne są równe.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner