Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Układ współrzędnych/Współrzędne punktów

Wyszukiwanie zadań

Na płaszczyźnie zaznaczono punkty A = (6,7) , B = (7,6) , C = (− 6,− 7) , D = (7,− 7) i E = (7,− 6) . Który z poniższych odcinków jest równoległy do osi Ox ?
A) AD B) BE C) BC D) CD E) AB

Na płaszczyźnie wprowadzono układ współrzędnych. W początku układu współrzędnych siedzi kangur, który może wykonywać tylko skoki długości 1, przy czym każdy skok jest równoległy do którejś z osi układu. Ile jest punktów płaszczyzny, w których może znaleźć się kangur po wykonaniu dziesięciu skoków?
A) 121 B) 100 C) 400 D) 441 E) Inna liczba

spinner