Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Potęgi

Wyszukiwanie zadań

Wszystkie potęgi liczby 3 oraz wszystkie te dodatnie liczby naturalne, które są skończonymi sumami różnych potęg liczby 3, ustawiamy w ciąg rosnący 1,3,4,9,10,12,13,…Ile jest równy setny wyraz tego ciągu?
A) 150 B) 981 C) 1234 D) 2401 E)  100 3

Aby otrzymać liczbę  9 9 , należy liczbę  3 3 podnieść do potęgi
A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 18

Jeżeli x i y są liczbami całkowitymi o tej własności, że  x+ 1 x y+2 y 2 + 2 = 3 − 3 , to x jest równe
A) 0 B) 3 C) -1 D) 1 E) 2

Dodatnia liczba naturalna a jest najmniejszą liczbą taką, że 1 0a jest kwadratem pewnej liczby naturalnej, a 6a sześcianem pewnej liczby naturalnej. Ile różnych dzielników ma liczba a ?
A) 30 B) 40 C) 54 D) 72 E) 96

Dla pewnej liczby naturalnej n zachodzi równość

 15 6 3 2 1⋅ 2⋅3 ⋅...⋅(n − 1 )⋅n = 2 ⋅3 ⋅5 ⋅ 7 ⋅11 ⋅13 .

Ile wynosi n ?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

Jeżeli iloczyn dwóch liczb całkowitych jest równy  5 2 3 2 ⋅3 ⋅5 ⋅7 , to ich suma
A) może być podzielna przez 8
B) może być podzielna przez 3
C) może być podzielna przez 5
D) może być podzielna przez 49
E) nie może być podzielna przez żadną z liczb 8, 3, 5, 49

Aby otrzymać liczbę  8 8 , liczbę  4 4 należy podnieść do potęgi
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 16

spinner