Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli  25 8 a = 2 , b = 8 i  11 c = 3 , to
A) a < b < c B) b < a < c C) b < c < a D) c < a < b E) c < b < a

Która z liczb jest największa?
A) (1 ⋅2)⋅ (2007 ⋅2008)
B) (1+ 2)⋅(2 007⋅ 2008)
C) (1 ⋅2)⋅(2 007+ 2008)
D) (1 + 2) ⋅(2007 + 200 8)
E) (1+ 2)+ (2007 + 2008 )

Rozważamy pary takich liczb całkowitych dodatnich a,b, że a+ b ≤ 103 oraz ab < 13 . Największy możliwy iloraz ab jest równy
A) 27 77 B) 26- 77 C) 25 76 D) 25 77 E) 26- 75

Jeżeli x jest liczbą całkowitą ujemną, to wśród poniższych liczb największą jest:
A) x + 1 B) 2x C) − 2x D) 6x + 2 E) x − 2

Ile zer należy wpisać w miejsce ⋆ w zapisie dziesiętnym liczby 1,⋆1 , aby liczba ta była mniejsza niż 20200098- i jednocześnie większa niż 2020000098- ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Niech x ≥ y ≥ z będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że x + y + z = 20 . Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A) Zawsze x ⋅y < 99
B) Zawsze x ⋅y > 1
C) Zawsze x ⋅y ⁄= 25
D) Zawsze x ⋅y ⁄= 75
E) Żadne z poprzednich zdań nie jest prawdziwe.