Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Łamane

Wyszukiwanie zadań

Uderzona silnie bila odbiła się od bandy stołu bilardowego pod kątem  ∘ 45 (rysunek obok). Do której łuzy wpadnie?


PIC


A) A B) B C) C D) D E) Bila nie wpadnie do żadnej z tych łuz

W matematycznej pajęczynie na rysunku obok długości wszystkich odcinków wyrażają się liczbami całkowitymi. Ile jest równe x ?


PIC


A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

Na rysunku obok brzegi zaznaczonych kwadratów utworzone są przez części odcinka LM o długości 24 cm i przez odcinki łamanej LL 1L2L3 ...L11L12M . Ile jest równa długość łamanej LL1L 2L3 ...L11L12M ?


PIC


A) 106cm B) 96cm C) 72cm D) 56cm E) 48cm

spinner