Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Ilość dróg

Wyszukiwanie zadań

Ile dróg prowadzi od górnego do dolnego końca przeciwprostokątnej dużego trójkąta, jeśli wolno poruszać się po bokach małych trójkątów w sposób przedstawiony na rysunku


PIC


A) 16 B) 27 C) 64 D) 90 E) 111

Ile jest możliwych dróg o minimalnej liczbie ruchów, prowadzących z lewego górnego rogu diagramu do jego prawego dolnego rogu, które może wykonać król szachowy (w jednym ruchu król może przesunąć się na dowolne sąsiednie pole stykające się bokiem lub wierzchołkiem)?


PIC


A) 1 B) 4 C) 3 D) 20 E) 2

Halina narysowała kwadrat o wymiarach 5x5 i zaznaczyła na rysunku środki kwadracików jednostkowych. Następnie umieściła przeszkody (pogrubione linie – patrz rysunek) i badała, na ile sposobów można przejść od punktu A do punktu B najkrótszą drogą, idąc pionowymi lub poziomymi odcinkami od środka kwadracika do środka kwadracika i omijając przeszkody. Ile jest takich najkrótszych dróg?


PIC


A) 6 B) 8 C) 9 D) 11 E) 12

spinner