Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Sześciokąt

Wyszukiwanie zadań

Gwiazda, pokazana na rysunku obok, utworzona jest z 12 identycznych trójkątów równobocznych. Obwód gwiazdy jest równy 36 cm. Ile jest równy obwód zacieniowanego sześciokąta?


PIC


A) 6 cm B) 12 cm C) 18 cm D) 24 cm E) 30 cm

Kwadrat o polu  2 125 cm podzielono na pięć części o równych polach. Cztery z nich to kwadraty, a piąta to sześciokąt w kształcie litery L. Jaka jest długość najkrótszego boku tego sześciokąta?


PIC


A) 1 cm B) 1,2 cm C)  √ -- 2( 5 − 2) cm D)  √ -- 3( 5− 1) cm E)  √ -- 5( 5 − 2) cm

Dwa trójkąty równoboczne o obwodach po 18 cm nałożono na siebie tak, że odpowiednie pary ich boków są do siebie równoległe. Jaki jest obwód zacieniowanego sześciokąta?


PIC


A) 9 cm B) 12 cm C) 13 cm D) 14 cm E) 18 cm

Trójkąt równoboczny i sześciokąt foremny wpisano w okrąg, na którym opisano trójkąt równoboczny (patrz rysunek). Niech S1 oznacza pole dużego trójkąta, S2 pole małego trójkąta, a S 3 pole sześciokąta foremnego. Która z równości jest prawdziwa?
A)  √ ------- S3 = S1 ⋅S 2 B)  S1+S-2 S3 = 2 C) S = S + S 1 2 3 D)  ∘ -------- S = S 2+ S 2 3 1 2 E) S1 = S3 + 3 ⋅S2


PIC


Na rysunku obok dwa sześciokąty foremne mają wspólny bok. Jaka część pola równoległoboku jest zacieniowana?


PIC


A) 12 B) 13 C) 14 D) 1 5 E) 1 6

spinner