Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Wielokąty/Pięciokąt

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku obok, trójkąt i kwadrat mają równe obwody. Ile wynosi obwód całej figury (pięciokąta)?


PIC


A) 12 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 32 cm E) 20 cm

Punkt O jest środkiem pięciokąta foremnego. Jaką częścią pięciokąta jest zacieniowany obszar?


PIC


A) 10% B) 20% C) 25% D) 30% E) 40%

spinner